Hvordan er det å få oppgaven å gjendikte en nobelprisvinner? Ingvild Burkey ble en dag oppringt av redaktør Cathrine Narum som lurte på om hun ville gjøre akkurat. Nå har Burkey tilbragt vinteren i Louise Glücks blomstrende hage i diktsamlingen Vill iris.

Mørket som er hjertets bestandige bakgrunn

Av Ingvild Burkey

En lysfattig formiddag i november ringer telefonen. Jeg sitter på skriverommet, i den svake strålingen fra dataskjermen; jeg har ikke tent arbeidslampen, lyspærens 60 Watt er så allikevel sjanseløse mot vinterhimmelens kompakte mismot. Pandemien har vart i ni måneder. Den som ikke har et rikt indre liv i 2020, er ute å kjøre. Ville det være et brudd på smittevernbestemmelsene å ta telefonen?

Jeg tar sjansen. Det er Cathrine Narum, redaktør på Oktober. Hun spør om jeg vil gjendikte Louise Glück til norsk. Nærmere bestemt diktsamlingen The Wild Iris, som kom ut i 1992 og ble Glücks definitive gjennombrudd som dikter; i årene som har gått siden da, har hun blitt lesset ned av så mange litterære priser at det er et under at syttiåtteåringen ennå står oppreist.

         På dette tidspunktet har jeg bare lest en eneste bok av Louise Glück, diktsamlingen Averno, og det på norsk, i Per Pettersons bevegende gjendiktning fra 2017. Men hun har vært på radaren min lenge, fra lenge før hun vant Nobelprisen i litteratur i oktober, for det Nobelkomitéen kaller «hennes umiskjennelige poetiske stemme, som med nøktern skjønnhet gjør enkeltmenneskets eksistens universell». Jeg har bare ikke rukket å lese henne ennå. Nå får jeg sjansen.

         Noen minutter senere havner en PDF av Glücks elleve første diktsamlinger, Poems 1962 – 2012, i innboksen. Jeg leter meg frem til den sjette, og leser de to første strofene i titteldiktet, «The Wild Iris»:

         At the end of my suffering

         there was a door.

         Hear me out: that which you call death

         I remember.

Fire korte, skarpe linjer, og allerede er stemmen der. Den griper tak i deg, og du lar deg villig gripe, du vil at den skal fortsette å snakke, du kan ikke annet enn å lytte. Hva ligger bak den døren? Jeg trenger ikke lengre betenkningstid, tvilen er feid til side: Å forsøke å finne et språk for The Wild Iris på norsk, er en utfordring jeg ikke kan si nei til.

Ingvild Burkey er lyriker, prosaforfatter og oversetter. Hun mottok Tanums kvinnestipend i 2009, og for sin siste bok, Et underlig redskap (2017), fikk hun Riksmålsforbundets litteraturpris. Høsten 2020 fikk hun i oppgave å gjendikte det som av mange ses på som nobelprisvinner Louise Glücks hovedverk, The Wild Iris.

De neste ukene går til å lese, lytte, lese om igjen og forsøke å orientere meg i den forunderlige forestillingsverdenen Vill iris utgjør. Den er tilsynelatende ikke stor, denne verdenen: En hage, et hus, en deprimert gartner og hennes hagedyrkende ektefelle. Vi følger livet i hagen gjennom et snaut år, fra sen vinter over nølende vår og berusende høysommer til uavvendelig høst. Det kan synes som en snever ramme om et diktverk. Men du trenger ikke lese mer enn en håndfull sider for å innse at perspektivene Glück åpner for i Vill iris, er alt annet enn snevre. Med sine femtifire korte og litt lengre dikt rommer denne gjennomkomponerte samlingen et vell av sammenflettede stemmer og synsvinkler: Verden sees fra bakkeplan, fra skulderhøyde og fra det høyeste høye. For det er ikke ett lyrisk jeg som møter leseren i disse diktene, det er skarer av dem. Og de fleste av dem tilhører hagens vekster: blomster med sjel, med bevissthet, blomster som snakker. Én etter én eller i fellesskap tar de ordet, snøklokkene, valmuen, hagtornen og prestekragene, prydvekster og ugress, planter som kryper langs bakken og planter som klatrer. De henvender seg som oftest til den plagede gartneren, som på sin side, inntrengende og full av bebreidelser, forsøker å få en navnløs guddom i tale, i dikt som henter tittelen sin fra to av de katolske tidebønnene, ottesang og aftensang. Og hvis du synes dette høres corny ut, vent til du møter Skaperen selv, som også får taletid i rundt en tredjedel av diktene, og i en stemme som er vekselvis utålmodig, skuffet, streng og øm, forsvarer seg mot sitt mislykte skaperverks mange ankepunkter.

         Kanskje hvisker din indre snusfornuft deg nå i øret at dette umulig kan fungere. La snusfornuften fare, for mirakelet skjer: En forstadshage i Vermont blir åstedet for en filosofisk brytekamp mellom altet og intetheten. I det polyfone korverket Vill iris utgjør, møtes og brytes himmel og jord, fryd og fortvilelse,

Guds øredøvende taushet og brennende (blåbær)busker. Der Averno tar utgangspunkt i myten om Persefone, er myten om Edens hage navet i Vill iris, det er den de sirkler rundt, de mange eksistensielle spørsmålene diktene eksplisitt og implisitt stiller. Hvorfor ble mennesket fordrevet fra paradiset? Hvordan kom lidelsen inn i livet vårt, og hvor kan vi finne lindring? Finnes det noe evig og uforanderlig i en tilværelse underlagt tidens og forfallets ubønnhørlige lov? Er vi ment å lære noe av vår tilmålte tid på jorden, og i så fall, hvem skal være vår læremester? Skal vi vende oss mot himmelen eller mot jorden, mot abstraksjonen eller sansene, mot det evige eller det forgjengelige, mot sorgen eller håpet om nytt liv?

I en tidligere samling, The Triumph of Achilles fra 1985, formulerer Glück spørsmålet som kanskje har hjemsøkt diktene hennes lengst, og svarer seg selv i neste åndedrag, på sitt karakteristisk knappe og illusjonsløse vis:

         Hvorfor elske det du kommer til å miste?

         Det finnes ikke noe annet å elske.

Det kan virke som en ødslig innsikt, men behøver ikke å være det. For kanskje er det nettopp i erkjennelsen av at verden er umistelig, og at vi likevel skal miste den, at kjærligheten – til livet, til jorden, til et annet menneske – kan oppstå, og gi dybde til vårt flyktige liv. Slik åpner diktet «Sang», midtveis i Vill iris:

Idet jeg avslutter arbeidet med å gjendikte The Wild Iris, er våren kommet til Oslo. Pandemien er på langt nær over, men lyset er tilbake, og i Botanisk hage kappes scilla, snøklokker og sibiriris om å fange de besøkendes blikk. Om jeg har lykkes i å gjenskape noe av skjønnheten i Glücks dikt, er jeg ikke selv i stand til å bedømme. Gjennom denne lange vinteren har jeg snudd og vendt på dem, filt og gnukket og pusset dem så mange ganger at det hender jeg innbiller meg at de er mine. Det er noe paradoksalt ved å gjendikte en poet som Glück, som legger slik vekt på klarhet og presisjon i arbeidene sine, og i dikt etter dikt skriver frem en stemme som kombinerer sober skjønnhet med naturlig autoritet. I nesten hver eneste linje stilles oversetteren overfor valg med hensyn til rytme, syntaks, enkeltord og toneleie, valg like vanskelige som de er uunngåelige. Samtidig er siktemålet å gjenskape opplevelsen av å lese Glück på originalspråket: denne følelsen av tvingende nødvendighet, av at disse linjene ikke kunne vært annerledes.

Ingvild Burkey, april 2021

Vill iris er ute på norsk 28. april 2021

Louise Glück er født i New York i 1943 og debuterte som lyriker med diktsamlingen Firstborn i 1968. I 2020 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur.

Louise Glücks sjette diktsamling, «The Wild Iris», utkom i 1992. For denne samlingen mottok hun Pulitzer-prisen i 1993 og William Carlos Williams Award. «Vill iris» er av mange regnet som Louise Glücks hovedverk.

Les også