9. august 2019

Utdrag fra «Eilert Sundt-tilstanden» av Espen Stueland

Utgitt på Forlaget Oktober høsten 2019

Sundt vil forme en lydhørhet det ikke har vært plass til

vil vise sammenhengen mellom barn født utenfor ekteskapet 

og riften om brødet, mellom usedelighet og innkomster

om muligheten til å øke levestandarden

når åkeren krymper av skyld, jordlapp for jordlapp

det som øker innkomsten, reduserer usedeligheten 

han vil peke på andre muligheter

hvordan legge til rette for salg av bruksgjenstander enhver selv kan lage

i mellemstunder, bli god til å lage én gjenstand

i stedet for å prøve seg på alle mulige

Sundt anskueliggjør veier ut av fattigdom

måter å legge knappheten bak seg på

og bare en knapp generasjon etter Sundt

er stoltheten han etterlyser, synlig idet

Karen Grude Koht skriver at det er mest ikkje noko arbeid

som hev so mykje å segja for framgangen i heile landet vårt

som arbeid kring i alle heimarne

gjenom henderne åt husmøderne

gjeng tusund på tusund av krunor

er der vit og sparsemd i husstellet

vil det visa att både i stat og herad

men skal veien ut av armoden bli mulig, skriver Sundt

må besværlighetene som den norske geografien

med sine naturgitte avstander sørger for, overvinnes

vei gir velstand 

 

samtidig, andre steder, har kapitalen fått sin kritiske teori

hvor det skilles mellom ulike typer verdier

knyttet til produksjon, arbeid, eiendomsrett

avstemming av verdier som byttes 

fra hånd til hånd, blir kapital

varene kan ikke selv gå til markedet, og de kan ikke bytte seg selv

med hverandre, skriver Marx, vi må derfor se oss om

etter deres voktere, vareeierne 

løse problemet med byttingens metamorfoser

Sundt snakker om den ekstra favnen med ved

de to ekstra heklesjalene, raggsokkene, duken

teknikker som frigjør tid, frigjør fra vondter

og slitasje, forenkler arbeidsprosessen

annenhver rett, vrang, hørbare knepp i stuemørket

uten å komme ut av tellingen, en stødig beat

fingrene i løkker som danner et uavbrutt møbiusbånd av slekt

spunnet hamp til et garn som blir lengre og lengre 

om en uke langt nok til å settes i strømmen mellom to odder

et norgeskart over teknikker og måter, over likheter og forskjeller

mens amtsformannskapet av vestlandske ordførere gjentar

at smalhans og elendighet skyldes kvinnen

hennes sløsing med råstoffene

de forstår ikke at udnytte næringsstofferne

af de forhåndenværende råemner

for Sundt er det ikke bare arbeidet

men like mye den måde og kunst

som tanken udfant, teknikken

som gjør at han må legge bort sin metode

og se hva som ble til overs, utenfor mengden

den stærke selvstændighedsfølelse, arbeidsomhed og udholdenhed

danner for ham en norsk mentalitet

som er hårdført vant og æventyrligt anlagt 

 

økonomi delt på urenslighet gir livet betingelser

går det an å snakke om et gladere folk?

det går an, og om alt det

ektefeller og barn foretar seg før og etter 

det egentlige arbeidet, alle reparasjoner

all bearbeiding av nødvendige redskaper

sy lappe hyppe plukke karve høvle hamre slippe falle bli liggende 

noen andre må overta spaden

ta finklærne på, skylle hendene

ta hatten av, si noen ord

synge noen vers

og gå videre

lang lang rekke

til kirkebakken, der hesten spændes fra

og ledes tre gange rundt vognen hvorpå kisten står

før det ettertenksomme følget av svartkledde

løser seg opp, går hver til sitt, sammen

mer enn hvert tredje barn dør

i løpet av de første leveårene

viser statistikken, nesten

halve ungeflokken

den lille kisten, så lett

at den kunne vært båret under armen

den myke varmen av barnehånden

bare fortsetter å stryke

å jord, tyng henne ikke

tung var hun aldri for deg 

©Stokkedal

Espen Stueland (f. 1970) debuterte i 1992 med diktsamlingen Sakte dans ut av brennende hus. Han har siden utgitt tre diktsamlinger, to essaysamlinger, gjendiktninger og romanen Kjærlighet i tide og utide(2001) I 2003 mottok han Halldis Moren Vesaas-prisen og Den norske lyrikklubbens pris for diktsamlingen Å si om seg selv. I 2004 ble han kåret til en av Norges ti beste forfattere under 35 år av Norsk litteraturfestival og Morgenbladet. Espen Stueland er en markant litteraturkritiker, bl.a. i Klassekampen, og han virker også som tidsskriftredaktør og essayist. Han ble kåret til Årets litteraturkritiker av Norsk kritikerlag og mottok Olav Dalgards kritikerpris i 2005. I 2009 mottok Stueland Sparebanken Vests kunstnerstipend på 50.000 kroner. Gjennom kjøttet(2009) ble hyllet som et kulturhistorisk storverk av norske kritikere, og boka var også Stuelands doktorgradsavhandling. I 2012 mottok Espen Stueland Det Norske Akademis pris til minne om Thorleif Dahl. I 2018 mottok Espen Stueland Bøker i Bø-prisen. Eilert Sundt-tilstanden er Espen Stuelands tiende utgivelse.

Categories: Utdrag